COMBO BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

Định Kỳ 5000-10.000 km
Đơn giá
Thay nhớt động cơ
1.200.000 đ
Thay lọc nhớt động cơ
300.000 đ
Kiểm tra, vệ sinh lọc gió máy lạnh
160.000 đ
Kiểm tra, vệ sinh lọc gió động cơ
180.000 đ
Kiểm tra, châm nước mát động cơ
200.000 đ
Kiểm tra, đo áp suất lốp
Kiểm tra hệ thống chiếu sáng
Kiểm tra gạt mưa (hoặc thay mới)
350.000 đ
Kiểm tra, châm nước rửa kính
Tổng gói
2.590.000 đ
Định Kỳ 20.000 km
Đơn giá
Thay nhớt động cơ
1.200.000 đ
Thay lọc nhớt động cơ
300.000 đ
Kiểm tra, vệ sinh lọc gió máy lạnh
160.000 đ
Kiểm tra, vệ sinh lọc gió động cơ
180.000 đ
Kiểm tra, châm nước mát động cơ
200.000 đ
Kiểm tra, đo áp suất lốp
Kiểm tra hệ thống chiếu sáng
Kiểm tra gạt mưa (hoặc thay mới)
350.000 đ
Kiểm tra dầu trợ lực lái (hoặc thay mới)
500.000 đ
Kiểm tra tình trạng dầu thắng (hoặc thay mới)
500.000 đ
Đảo vỏ
200.000 đ
Kiểm tra thêm hệ thống gầm
Súc rửa nhớt động cơ
400.000 đ
Vệ sinh kim phun, buồn đốt
1.500.000 đ
Vệ sinh làm sạch hệ thống nhiên liệu Sau
400.000 đ
Phụ gia tăng độ nhớt giúp bảo vệ các chi tiết trong động cơ
350.000 đ
Tổng gói
6.440.000 đ
Định Kỳ 40.000 km
Đơn giá
Thay nhớt động cơ
1.200.000 đ
Thay lọc nhớt động cơ
300.000 đ
Kiểm tra, vệ sinh lọc gió máy lạnh
160.000 đ
Kiểm tra, vệ sinh lọc gió động cơ
180.000 đ
Kiểm tra, châm nước mát động cơ
200.000 đ
Kiểm tra, đo áp suất lốp
Kiểm tra hệ thống chiếu sáng
Kiểm tra gạt mưa (hoặc thay mới)
350.000 đ
Kiểm tra dầu trợ lực lái (hoặc thay mới)
500.000 đ
Kiểm tra tình trạng dầu thắng (hoặc thay mới)
500.000 đ
Đảo vỏ + cân áp suất lốp + kiểm tra độ hao mòn lốp xe
200.000 đ
Kiểm tra thêm hệ thống gầm
Súc rửa nhớt động cơ
200.000 đ
Vệ sinh kim phun, buồn đốt
1.500.000 đ
Vệ sinh làm sạch hệ thống nhiên liệu Sau
400.000 đ
Phụ gia tăng độ nhớt giúp bảo vệ các chi tiết trong động cơ
350.000 đ
Bổ sung nước rửa kính
Kiểm tra bugi / thay thế
2.400.000 đ
Kiểm tra điện áp ắc quy + hệ thống sạc
Kiểm tra/ thay thế dây curoa ngoài
1.500.000 đ
Đọc lỗi xe bằng máy chuẩn đoán chuyên dụng
Tổng gói
11.840.000 đ